Povolenie Prevádzkový poriadok
               PDS
Technické podmienky
               PMDS
Cenové rozhodnutie pre rok 2014
distribúcia
Cenové rozhodnutie pre rok 2014
malé podniky
Cenové rozhodnutie pre rok 2015
distribúcia
Cenové rozhodnutie pre rok 2015
malé podniky